Quá khứ đơn – Lý thuyết và ví dụ minh họa

[ad_1] Thì quá khứ đơn là một trong 12 thì cơ bản của tiếng Anh và có cách sử dụng khá khác biệt. Vì vậy, bài viết…

Lý thuyết và một số bài tập thì quá khứ đơn

[ad_1] Thì quá khứ đơn là một trong 12 thì cơ bản của tiếng Anh và ngoài ra nó còn có cách sử dụng khá khác biệt….

3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng tổng hợp theo từng chủ đề

[ad_1] 3000 từ tiếng anh thông dụng đang được nhiều người tìm kiếm để học. Vì đây là nền tảng quan trọng cho kỹ năng nghe nói…